Zoek binnen Vitis Welzijn

Met ruim 1.200 vrijwilligers, vele betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionals is Vitis Welzijn altijd dichtbij. Door buurten te activeren en mensen aan te zetten om deel te nemen, elkaar te ontmoeten, elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn, blijft Vitis zich inzetten voor de krachtige verbondenheid binnen onze regio.

Voelt u zich eenzaam? Geef een signaal af.
Afdeling Personeelszaken
Maakt u zich zorgen over eenzaamheid?
Training Als ik later groot ben
Koffie en een goed gesprek
Assertiviteitstraining voor volwassenen (online)
Vrijwilligersmarkt - Dé plek waar maatschappelijke organisaties en vrijwilligers elkaar ontmoeten.
Zomercursus Doe je mee
Bijbaan battle
Cursus ouderteam voor toekomstige ouders
Workshop 'Signaleren en activeren bij eenzaamheid'
Goede start
Thema avond: Positief opvoeden
Vrijwillige opvoedondersteuning
Training opvoeden in twee culturen
Peter van den Berg
Extra aandacht voor ontmoeten tijdens WestlandOntmoet
Ontmoetingsgroep Autisme voor volwassenen
Ontmoetingsgroep voor ouders van een kind met een beperking
Ontmoetingsgroep voor partners van mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
Training Gewoon Doen
Ontmoetingsgroep voor partners van mensen met niet aangeboren hersenletsel NAH
Actueel & mantelzorg
Assertiviteitstraining voor volwassenen
Opvoedondersteuning - training voor vrijwilligers
Stop met alle ballen hoog houden
Belmaatjes
Vrijwilligers vacatures
Welzijnsadvies
Informatief Huisbezoek
Ontmoetingsgroep NAH voor volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel
Training Fijn vrienden voor kinderen van groep 4 & 5
Thema avond hoe maak ik mijn kind weerbaar?
Groepstraining Positief opvoeden
Gespreksgroep omgaan met verlies
Beursvloer Westland
Jonge mantelzorgers
Fitcamp Westland
Het Vrijwillig Traineeship
Coachie Westland
Integratie
Vrijwillige Coaches
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Eenzaamheid
Nabestaandenplan
Welzijn op recept
Jaarverslag
Buurtbemiddeling
Thuisadministratie en budgetcoaching
De Vereeniging
Wooncoaches
Samen eten
Kids en Koffie
Klussendienst
Alles over mantelzorg
Registreren als mantelzorger
Mantelzorgwaardering
Respijtzorg
Dementie & maatjes
Werk en mantelzorg
Training Proud @ me, myself & I voor jongeren
DOE praatgroep
Formulierenbrigade
Hulp bij belastingaangifte
Repair Café
Financieel veilig ouder worden
Training Administratie op orde
Buurt Informatiepunten
Sociale weerbaarheidstraining voor kinderen uit groep 6, 7 en 8
Spel - en praatgroep voor kinderen in echtscheidingssituaties
Cursus Peuter in zicht
Cursus Puber in huis (online)
Ouders voor Ouders
Fietsles
Westlandvoorelkaar
Bestuurdersbank
Vrijwilligersbeleid
Maatschappelijke stage
Klussenbank
Afdeling Financiën
Afdeling communicatie
Jose Ruijs
Eva Fricke
Westlandse Maatjes
Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)
Missie en visie Vitis Welzijn
Cursussen voor in de vrije tijd
De uitblinker Westland
David van Beekum
Rianne van Berkel
Cursusaanbod voor vrijwilligers
Marianne vd Kaaij
Cursussen & lotgenotencontact
Hanneke Beijersbergen
Team Hoek van Holland
Cynthia Hoogendam
Aad van der Valk
Dick Klinkspoor
Helma van der Wijden
Petra Prinsova
Monique Torenstra
Open Eettafel
 Janneke van der Meer
Bram Damen
Vervoersbegeleiding
Anja Hitsert
Anniek Ammerlaan
Renée Goppel
Brigitte Hendriks
Karin Happée
Sociaal Makelaars
De Plusbus
Lichamelijke beperking en vervoer