Zoek binnen Vitis Welzijn

Vitis Welzijn is dé verbinding tussen mensen en organisaties.

Vitis Welzijn zet zich in regio Westland in voor een vitale samenleving. Wij ondersteunen kwetsbare burgers, stimuleren mensen om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar.

Missie en visie

Vitis wil, zo veel mogelijk in samenwerking met anderen, eraan bijdragen om de vitale samenleving in Westland te behouden en te versterken.
Daartoe zal Vitis:

 • kwetsbare burgers (mensen die een beperking ervaren in hun zelfredzaamheid en/of hun mogelijkheden om te participeren) zelfredzamer maken en ondersteunen, zodat zij voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen aan de samenleving;
 • mensen stimuleren om te participeren, om elkaar te ontmoeten, en om te zien naar elkaar;
 • buurten activeren en netwerken versterken voor steun vanuit de omgeving, door verbindingen te leggen met en tussen andere burgers, vrijwilligersorganisaties en bedrijfsleven;
 • organisaties in het sociaal domein verbinden, ondersteunen en faciliteren.

Kernwaarden 

 • Betrouwbaar 
  Wij communiceren zo dat iedereen weet wat ze van ons kunnen verwachten.

 • Optimistisch en positief
  Wij gaan uit van de kracht en mogelijkheden van mensen en maatschappij en spreken mensen hier op aan.
  Wij proberen deze eigen kracht te ontwikkelen, zodat mensen zo veel mogelijk zichzelf en elkaar kunnen helpen.

 • Dichtbij en betrokken
  Wij kennen onze doelgroepen en zetten ons daar volledig voor in, zijn alert op signalen vanuit deze groepen en flexibel in ons aanbod als de vraag verandert.
  Wij gaan erop af als actie geboden is. 

 

Meer weten over VItis Lees ons jaarverslag
Liesbeth Koornneef

Liesbeth Koornneef

Directeur-bestuurder Stel hier uw vraag

Ook interessant om te lezen

Training Fijn vrienden voor kinderen van groep 4 & 5