Zoek binnen Vitis Welzijn

Met ruim 1.200 vrijwilligers, vele betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionals is Vitis Welzijn altijd dichtbij. Door buurten te activeren en mensen aan te zetten om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar levert Vitis een concrete bijdrage aan het versterken van de sociale infrastructuur.

Cursus ouderteam voor toekomstige ouders
Vrijwillige opvoedondersteuning
Kids en Koffie
Cursussen & lotgenotencontact