Zoek binnen Vitis Welzijn

Met ruim 1.000 vrijwilligers, vele betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionals is Vitis Welzijn altijd dichtbij. Door buurten te activeren en mensen aan te zetten om deel te nemen, elkaar te ontmoeten, elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn, blijft Vitis zich inzetten voor de krachtige verbondenheid binnen onze regio.

Individuele Fondsaanvraag - Vitis Welzijn
Thuisadministratie en budgetcoaching
Formulierenbrigade
Financieel veilig ouder worden
Training Financiën op orde
Geldzorgen? Wij helpen u graag!