Zoek binnen Vitis Welzijn

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vitis Welzijn, waar nodig, de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dat deden wij altijd al heel zorgvuldig.

Onderstaand volgt het reglement van Vitis Welzijn dat kort aangeeft hoe op basis van de nieuwe wet met persoonsgegevens moet worden omgegaan en welke rechten en plichten uit de wet voortvloeien voor betrokkenen.

Stichting Vitis Welzijn wil door middel van dit privacyreglement voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bekijk het privacyreglement (PDF)