Zoek binnen Vitis Welzijn

Vitis Welzijn is dé verbinding tussen mensen en organisaties.

Vitis Welzijn zet zich in regio Westland in voor een vitale samenleving. Wij ondersteunen kwetsbare burgers, stimuleren mensen om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar.