Zoek binnen Vitis Welzijn

Maakt u zich zorgen om iemand in de buurt? Voelt deze persoon zich misschien eenzaam? Hier vind u tips om eenzaamheid tegen te gaan.

Hoe herkent u eenzaamheid en wat kunt u eraan doen?

Wilt u iemand helpen of heeft u zelf weleens gevoelens van eenzaamheid? Hier vindt u tips om eenzaamheid tegen te gaan.

Leer eenzaamheid herkennen

Hoe eerder eenzaamheid herkend wordt hoe beter. Herkent u signalen? Ga dan het gesprek aan en maak eenzaamheid bespreekbaar. Het is altijd goed om uw betrokkenheid te laten zien.

Signalen waaraan u eenzaamheid kunt herkennen, zijn onder te verdelen in drie categorieën:

- Sociale en gedragsmatige signalen zoals het hebben van weinig sociale contacten, het missen van sociale steun, gebrek aan sociale vaardigheden, mensen op afstand houden, claimgedrag, op zichzelf gericht zijn of overmatig middelengebruik of verslaving.

- Psychische signalen zoals een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen, gevoelens van zinloosheid en uitzichtloosheid, gevoelens van verlatenheid, teleurstelling, verdriet, boosheid en het verlies van vertrouwen in andere mensen.

- Lichamelijke signalen zoals verslechterde zelfverzorging, vermoeidheid, hoofdpijn, verhoogde spierspanning en een gebrek aan eetlust.

Ook kunnen levensgebeurtenissen een rol spelen in het veroorzaken van eenzaamheid. Denk hierbij aan het overlijden van een naaste, scheiding, ziekte of beperking (van iemand zelf of een naaste), verhuizing, migratie of veranderde woonomgeving, verlies van baan of financiële problemen.

Praten over eenzaamheid helpt 

Een gesprek voeren over eenzaamheid kan spannend zijn, omdat u niet weet hoe de ander hierop reageert. Wat kan helpen is om de volgende ezelsbruggetjes te onthouden:

Wees een OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig.
Wanneer u deze houding aanneemt, vergroot u de kans om het gesprek goed te laten verlopen.

NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander.
Zorg dat u de persoon om wie u uw druk maakt aan het woord laat. Probeer zo min mogelijk de antwoorden zelf in te vullen. Interesse tonen in de ander is altijd goed. Praat erover op een vertrouwde plek en neem er de tijd voor. Hiermee vergroot u de kans op een open en eerlijk gesprek.

Kleine gebaren betekenen veel

Eenzaamheid is een groot onderwerp, maar de oplossing zit soms in kleine dingen. Groet mensen op straat of maak een praatje in de supermarkt.

Heeft u een familielid, vriend of buur die zich misschien eenzaam voelt? Ga het gesprek aan. Laat zien dat u geïnteresseerd bent of stel voor om samen iets te gaan doen. Iets eenvoudigs kan al enorm helpen.

Doe vrijwilligerswerk tegen eenzaamheid
Met vrijwilligerswerk ontmoet én helpt u anderen. Het is een leuke manier om iets voor een ander te doen. Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk in Westland? Kijk dan op westlandvoorelkaar.nl.

Trek op tijd aan de bel

Komt u er niet uit? Of wilt u eens praten met een expert? Geef dan een signaal af aan Vitis Welzijn. Dit kan voor een ander, maar natuurlijk ook voor uzelf.

Vitis neemt dan contact met u op. Samen bespreken jullie wat mogelijk is. Gaat het om een ander dan kan dat alleen met toestemming. Er wordt altijd heel zorgvuldig omgegaan met gegevens.

Klik hier voor hulp en advies 

Ook interessant om te lezen