Zoek binnen Vitis Welzijn

Dick Klinkspoor is Sociaal Makelaar. 

Sociaal makelaars versterken de samenleving, weten wat er leeft en speelt. Samen met de bewoners zijn zij de oren en ogen van de buurt en ondersteunen initiatieven in de kernen. 

Mijn werkgebied is Monster en Ter Heijde.

Daarom ben ik Sociaal Makelaar

Dagelijks mag ik samen met jullie mensen helpen. Helpen bij hun welzijn. Mensen samenbrengen, verbinden, iedereen enthousiasmeren en helpen om mee te doen in de maatschappij. Participeren in de eigen buurt. Daarom heb ik in Ter Heijde en Monster contact met heel veel mensen, verenigingen, scholen, maatschappelijke en culturele organisaties, kerken en professionals. Samen versterken we het netwerk om de mensen heen. Vooral voor hen waar dit soms moeizamer gaat.

Het verschil kunnen maken voor hen die dit nodig hebben. Dat is mijn drijfveer om sociaal makelaar te zijn!

Meer info over Sociaal Makelaars

Wat maakt mijn kern zo bijzonder?

Monster en Ter Heijde zijn fijne dorpen. Mensen kennen elkaar en groeten elkaar.

Veel mensen hebben oprecht interesse in hun medemens. Ook zijn er veel enthousiaste vrijwilligers, echte doeners. En die zijn er. Dat merk ik ook in mijn werk, bijvoorbeeld bij hulpvragen.

Zoals overal zijn er ook mensen die buiten de boot vallen. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Samen met jullie wil ik ook hen betrekken. Daarom roep ik jou op om eens leuke nieuwe activiteiten op te zetten. Voor ouderen, voor jongeren, voor buren, voor vluchtelingen enz. Heel graag help ik je hierbij.

Meer info over Vitis in Ter Heijde

Meer info over Vitis in Monster

Dick Klinkspoor

Dick Klinkspoor

Sociaal makelaar SCW 2 Stel hier uw vraag

Ook interessant om te lezen