Zoek binnen Vitis Welzijn

Respijtzorg biedt u als mantelzorgers de mogelijkheid uw zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Zodat u even tijd aan uzelf, andere gezinsleden, vrienden, werk of hobby’s kunt besteden. Hierdoor kunt u de zorg beter volhouden. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden op het gebied van respijtzorg.

Soorten respijtzorg

Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. De opvang kan zowel buitenshuis als thuis worden verzorgd, uitgevoerd worden door een beroepskracht of een vrijwilliger en incidenteel of structureel zijn. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg wordt overgenomen. MantelzorgNL heeft de logeer - en respijthuizen in Nederland op een rij gezet. Bekijk ze hier. 

respijtzorg

Klik op bovenstaande afbeelding voor een infographic over respijtzorg

Vergoedingen respijtzorg

Aan respijtzorg zitten soms geen kosten, bijvoorbeeld wanneer de zorg tijdelijk overgenomen wordt door een vrijwilliger. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen. We zetten graag wat mogelijkheden voor u op een rijtje;

  • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal €19,- per maand.
  • als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan vanuit datzelfde budget. Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.
  • door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.
  • vanuit de jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Men kan hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.
vraag over respijtzorg? Wij antwoorden u graag!
Marjon van Oosten

Marjon van Oosten

Consulent mantelzorg & Sociaal Werker Stel hier uw vraag

Ook interessant om te lezen