Zoek binnen Vitis Welzijn

Voorkómen van problemen door het vergroten van weerbaarheid. Dat is het doel van ons aanbod aan cursussen & lotgenotencontact. Naast ons aanbod biedt GGZ Delfland Preventie ook een aanbod voor jeugd en (jong) volwassenen. Zij richten zich weer op andere en aanvullende thema’s. Bekijk hier het aanbod van GGZ Delfland Preventie.

Assertiviteitstraining voor volwassenen
Assertiviteitstraining voor volwassenen (online)
Bikkellab
Cursus 60+: klaar voor de toekomst
Cursus OuderTeam voor toekomstige ouders
Cursus OuderTeam voor toekomstige ouders (2)
Cursus Peuter in zicht
Cursus Puber in huis
Gewoon Doen Actiedag
Groepstraining Positief opvoeden
Interactieve sessie Eén tegen eenzaamheid
NAH kenniscafé
Ontmoetingsgroep Autisme voor volwassenen
Ontmoetingsgroep Jonge Mantelzorghelden
Ontmoetingsgroep voor ouders van een kind met een beperking
Ontmoetingsgroep voor partners van mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
Ontmoetingsgroep voor partners van mensen met niet aangeboren hersenletsel NAH
Opvoedondersteuning - training voor vrijwilligers
Sociale weerbaarheidstraining voor kinderen uit groep 6, 7 en 8
Spel - en praatgroep voor kinderen in echtscheidingssituaties
Spel- en praatgroep voor kinderen in rouw
Stop met alle ballen hooghouden
Thema avond hoe maak ik mijn kind weerbaar?
Training Als ik later groot ben
Training Fijn vrienden voor kinderen van groep 4 & 5
Training opvoeden in twee culturen
Training Trots op jezelf!
Training Zon, zomer, zee, Doe je mee?
Workshop Positieve gezondheid
Workshop Vergroot je veerkracht
Zomerbakkie en een goed gesprek