Zoek binnen Vitis Welzijn

Met ruim 1.000 vrijwilligers, vele betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionals is Vitis Welzijn altijd dichtbij. Door buurten te activeren en mensen aan te zetten om deel te nemen, elkaar te ontmoeten, elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn, blijft Vitis zich inzetten voor de krachtige verbondenheid binnen onze regio.

Informatie voor vrijwilligers van Vitis
Vrijwilligerscoördinator
Cursusaanbod voor vrijwilligers
FF DOEN met MDT
Vrijwilligers vacatures
Vrijwilligersbeleid
Vrijwillige Coaches
Bestuurdersbank
Westlandvoorelkaar
Beursvloer Westland
Maatschappelijke stage
College Tour