Zoek binnen Vitis Welzijn

Met ruim 1.200 vrijwilligers, vele betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionals is Vitis Welzijn altijd dichtbij. Door buurten te activeren en mensen aan te zetten om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar levert Vitis een concrete bijdrage aan het versterken van de sociale infrastructuur.

Vrijwilligers vacatures
Het Vrijwillig Traineeship
Vrijwillige Coaches
Westlandvoorelkaar
Bestuurdersbank
Vrijwilligersbeleid
Maatschappelijke stage
Klussenbank
Cursusaanbod voor vrijwilligers