Zoek binnen Vitis Welzijn

Met ruim 1.100 vrijwilligers, vele betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionals is Vitis Welzijn altijd dichtbij. Door buurten te activeren en mensen aan te zetten om deel te nemen, elkaar te ontmoeten, elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn, blijft Vitis zich inzetten voor de krachtige verbondenheid binnen onze regio.

Vrijwilligers vacatures
Beursvloer Westland
Het Vrijwillig Traineeship
Vrijwillige Coaches
Westlandvoorelkaar
Bestuurdersbank
Vrijwilligersbeleid
Maatschappelijke stage
Klussenbank
Cursusaanbod voor vrijwilligers
College Tour