Zoek binnen Vitis Welzijn

Vitis Welzijn is dé verbinding tussen mensen en organisaties.

Vitis Welzijn zet zich in regio Westland in voor een vitale samenleving. Wij ondersteunen kwetsbare burgers, stimuleren mensen om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar.

Missie en visie

 1. Vitis Welzijn is er in de eerste plaats voor groepen en individuen die niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Of aan het maatschappelijk leven deel te nemen, bijvoorbeeld door persoonlijke, financiële, psychische of fysieke beperkingen.

 2. Wij zijn er voor iedereen die als vrijwilliger, mantelzorger of maatschappelijke stagiair naar een ander wil omzien.

 3. Vitis Welzijn ondersteunt organisaties die vrijwilligers of maatschappelijke stagiaires zoeken.

 4. En niet in de laatste plaats is Vitis Welzijn er voor alle burgers die via onze activiteiten willen deelnemen en bijdragen aan het maatschappelijke leven.

Kernwaarden 

 • Betrouwbaar en consistent
  Wij communiceren zo dat iedereen weet wat ze van ons kunnen verwachten.

 • Optimistisch en positief
  Wij gaan uit van de kracht en mogelijkheden van mensen en maatschappij en spreken mensen hier op aan.
  Wij proberen deze eigen kracht te ontwikkelen, zodat mensen zo veel mogelijk zichzelf en elkaar kunnen helpen.

 • Betrokken
  Wij kennen onze doelgroepen en zetten ons daar volledig voor in, zijn alert op signalen vanuit deze groepen en flexibel in ons aanbod als de vraag verandert.
  Wij gaan erop af als actie geboden is. 

 

Meer weten over VItis Lees ons jaarverslag 2019
Liesbeth Koornneef

Liesbeth Koornneef

Directeur / bestuurder Stel hier uw vraag

Ook interessant om te lezen