Zoek binnen Vitis Welzijn

Monster telt bijna 14.000 inwoners. De naam komt waarschijnlijk van ‘monasterium’ (klooster), van toen Monster nog een bedevaartplaats was.

Bij Mekaar heeft er met De Hoeksteen in Monster een buurtrestaurant bij
Monster