Zoek binnen Vitis Welzijn

Monster telt bijna 14.000 inwoners. De naam komt waarschijnlijk van ‘monasterium’ (klooster), van toen Monster nog een bedevaartplaats was.

Monster