Zoek binnen Vitis Welzijn

Kent u de mantelzorgers in uw bedrijf? En zo ja, hoe zorg je dan dat er een gezonde balans is tussen het werk en de mantelzorg? 

Bijna de helft van de werknemers die naast hun baan zorgen voor een zieke naaste, praat daar niet over met hun leidinggevende. Terwijl het combineren van werk en zorg ertoe leidt dat werknemers vaker ziek zijn of zelfs uitvallen. U kunt als werkgever veel voor uw werknemers betekenen, zonder dat de arbeidsparticipatie eronder lijdt.

Eén op de vier werknemers combineert het werk met mantelzorgtaken. En dat worden er in de toekomst alleen maar meer. Ontwikkelingen zoals vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van ouderen werken daaraan mee. Gemiddeld besteden werkende mantelzorgers zeventien uur per week aan mantelzorgtaken (meer dan twee werkdagen!). Maar niet iedereen bespreekt het op het werk, uit schaamte of omdat ze niet weten hoé dit te doen. U als werkgever kunt een voorzet geven en openheid creëren. Aandacht, begrip en het bespreekbaar maken, loont. Tijdig in gesprek gaan over de combinatie werk en mantelzorg draagt bij aan een goede arbeidsverhouding en een vitale organisatie. Tevens kan het verzuim en uitval voorkomen.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is vrijwillige en onbetaalde zorg en ondersteuning voor iemand uit de naaste omgeving met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen. Het kan gaan om een partner, kind, (schoon)ouder of ander familielid, maar ook om een vriend of buur.

Wat is mantelzorgvriendelijk werken?

We spreken van mantelzorgvriendelijk werken als werkgever en medewerker samen zoeken naar de  beste oplossingen om werk en mantelzorg goed te combineren en daar allebei hun verantwoordelijkheid in nemen.

Het structureel aandacht besteden aan de combinatie werk en mantelzorg, levert op tal van vlakken winst op.

Een overzicht van alle voordelen:

 • Meer kwaliteit én productiviteit van werk
  Mantelzorgers, die werkzaam zijn bij een mantelzorgvriendelijke organisatie, ervaren een betere balans tussen werk en privé blijkt uit onderzoek. Dit resulteert in toename van de productiviteit van de medewerker en een verhoging van de kwaliteit van de werkzaamheden.
 • Verlaging van het ziekteverzuim en verloop
  Organisaties met een mantelzorgvriendelijk beleid kennen een lager ziekteverzuim en hebben minder verloop.
 • Meer gezonde medewerkers
  Doordat de organisatie actief beleid voert, om het combineren van werk en mantelzorg mogelijk te maken, gaat de belasting en het stressniveau van de mantelzorger omlaag. De concentratie neemt toe. Een mantelzorgvriendelijke organisatie zorgt voor meer vitale en gezonde medewerkers.
 • Verhoging tevredenheid, bevlogenheid en loyaliteit
  Actief meedenken met de mantelzorger zorgt voor een sfeer van vertrouwen, waardering en loyaliteit naar de organisatie toe.
 • Aantrekkelijk werkgeverschap
  Een mantelzorgvriendelijke organisatie geeft werkgevers een positief imago. Dit helpt in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt waarin (toekomstige) medewerkers steeds kritischer worden bij het vinden van een nieuwe baan.

Vragen over de combinatie werk en mantelzorg of wilt u weten wat de Vitis Welzijn voor u kan betekenen? We horen graag van u! 

Bel me terug