Zoek binnen Vitis Welzijn

Een kwart van de mensen voelt zich regelmatig eenzaam. Wie zich realiseert dat dit niet alleen een persoonlijk probleem is, maar dat het totale functioneren onder druk staat als gevolg van eenzaamheid, begrijpt dat het zinvol is om ook op de werkvloer alert te zijn.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is nog steeds een groot maatschappelijk en relevant probleem. Een kwart van de mensen voelt zich regelmatig eenzaam. Wie zich realiseert dat dit niet alleen een persoonlijk probleem is, maar dat het totale functioneren onder druk staat als gevolg van eenzaamheid, begrijpt dat het zinvol is om ook op de werkvloer alert te zijn.

Eenzaamheid voorkomen en verminderen wordt steeds meer gezien en gevoeld als een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de samenleving. Want eenzaamheid bestrijden kan niemand alleen, daar is een netwerk voor nodig. Eenzaamheid op het werk is vaak nog een onderschat en onderbelicht probleem. Door de coronacrisis is de eenzame werkende wel meer dan ooit een thema geworden. Volgens psychologen heeft eenzaamheid negatieve gevolgen voor de gezondheid van medewerkers. Het pakt ook slecht uit voor hun toewijding en prestaties. Een bedrijf doet er dan ook goed aan hier extra aandacht aan te schenken en er bewust acties op te ondernemen. 

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid kent vele vormen en gradaties, maar de rode draad is een groot gemis aan kwalitatief goede relaties met anderen. Dit doet zich voor wanneer de behoefte aan echt contact dat we allemaal hebben, onvervuld blijft. Daarvoor hoef je niet alleen thuis te zitten, ook op het werk is eenzaamheid een veel voorkomend fenomeen. 

Wat kan ik eraan doen?

Mensen die vereenzamen, melden zich vaak niet zelf. Ze hebben de neiging zich juist terug te trekken. Om te voorkomen dat problemen erger worden is het daarom belangrijk dat professionals en vrijwilligers eenzaamheid zo vroeg mogelijk signaleren en bespreekbaar maken. Vitis Welzijn kan u daarbij helpen, met praktische tips, handvatten, advies en een warme doorverwijzing.


Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die Vitis in Bedrijf voor u heeft? Vul dan ons contactformulier in.

Bel me terug