In verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, zijn er wijzigingen in onze beschikbaarheid en dienstverlening. Lees het hier
Zoek binnen Vitis Welzijn
Informatief Huisbezoek
Nabestaandenplan
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Training signaleren en activeren bij eenzaamheid
Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)
Welzijn op recept
Welzijnsadvies