Wij passen onze dienstverlening in deze tijden continu aan! Hoe? Klik hier.
Zoek binnen Vitis Welzijn
Informatief Huisbezoek
Nabestaandenplan
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Training signaleren en activeren bij eenzaamheid
Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)
Welzijn op recept
Welzijnsadvies