Zoek binnen Vitis Welzijn

De stad ‘s-Gravenzande (‘Breeje Durp’) telt ruim 19.000 inwoners. Naam en stadsrechten zijn te danken aan graaf Willem II van Holland die er vaak kwam. Het ‘zande’ slaat op de verzande Maasmonding.

's-Gravenzande
Team Sociale Benadering Dementie