Zoek binnen Vitis Welzijn

Streettalk staat voor het contact leggen en het gesprek aangaan met jongeren op straat, op school en online. 

De jongerenwerker is daar waar de jongeren zijn, spreekt de taal van de jeugd en begeeft zich in de leefwereld van de jongeren. We geven de jongeren positieve aandacht, informatie en advies en zijn (laagdrempelig) bereikbaar voor de doelgroep. De kern van ons werk is contact leggen met jongeren. We leren hen kennen. Wat willen ze zelf, wat vinden ze leuk, wat hebben ze nodig? Thema’s zoals zelfredzaamheid, financiën, eenzaamheid en meedoen staan centraal. We stimuleren jongeren om hun talenten en interesses te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten. De vertrouwensband die we, vaak over langere tijd, zorgvuldig met hen opbouwen zorgt ervoor dat de drempel laag blijft. Bij vragen of problemen weten jongeren ons te vinden. En tegelijkertijd weten wij wat er bij hen speelt, merken we veranderingen en ontwikkelingen vroegtijdig op.

Straat

Wij zijn te vinden op de aanwezige ontmoetingsplekken voor jongeren in de dorpskern (speeltuinen, parken, voetbalkooien) en we bezoeken de locaties waar overlast van jongeren gemeld wordt. We gaan met de aanwezige jeugdgroepen in gesprek, we achterhalen de wensen en behoeften en signaleren problematieken op individueel en groepsniveau. Vanuit deze contacten kan er individuele begeleiding of groepswerk ingezet worden. 

School

We hebben contact met de VO en mbo-scholen zodat het jongerenwerk bekend en zichtbaar is bij de docenten, leerlingen en ouders. We willen kenbaar maken dat jongeren die met een (niet school gerelateerde) vraag rondlopen, gemakkelijk en laagdrempelig met de jongerenwerker in contact kan komen via Instagram, whatsapp, op straat of op de school zelf.  De jongerenwerkers zijn zo nu en dan ook tijdens schooltijden fysiek aanwezig. Hierdoor komen we in contact met zowel jongeren als docenten. De fysieke aanwezigheid op school wordt met desbetreffende school afgestemd.

Online

Jongeren zijn veel online te vinden, daarom zijn wij als jongerenwerkers ook actief op de sociale media. Wij zijn aanwezig op de social(s) die de jongeren gebruiken, op dit moment is dat Instagram en Whatsapp. De jongerenwerkers hebben een eigen werk gerelateerd Instagram account dat door alle jongeren laagdrempelig en eenvoudig gevolgd kan worden. Instagram biedt de mogelijkheid om activiteiten te promoten, informatie over relevante thema’s te delen en de zichtbaarheid van het jongerenwerk te vergroten. Door de jongeren zelf ook te volgen ontstaat een beter beeld van de jongere: waar liggen de kansen, talenten of de uitdagingen (preventie).

 

Door als jongerenwerker zowel op straat, school als online aanwezig te zijn ontstaat er een zo compleet mogelijk beeld van hoe jongeren zich bewegen in de verschillende leefgebieden.

Jaco Lemckert

Jaco Lemckert

Teamcoördinator Jongerenwerk Stel hier uw vraag