Zoek binnen Vitis Welzijn

Online jongerenwerk vindt vooral plaats op WhatsApp en Instagram.

De online wereld is in de digitale samenleving een vanzelfsprekend onderdeel geworden van de leefwereld van veel jongeren. Jongeren besteden steeds meer tijd op sociale media zoals Instagram, Snapchat en Whatsapp. Zes op de tien jongeren (60%) besteden dagelijks minimaal drie uur aan hun smartphone. 15% gebruikt de smartphone zelfs meer dan zes uur op een dag. Bovendien zegt ongeveer 31% van de jongeren in het voortgezet onderwijs de gehele dag online contact te hebben. Hoeveel uur per dag zit jij op je telefoon?

Het jongerenwerk begeeft zich ook steeds vaker online en gebruikt de nodige kanalen om in de leefwereld van de doelgroep te zijn en contact te leggen. Ons online jongerenwerk vindt vooral plaats op Instagram, WhatsApp en YouTube.

Programmering Instagram

De jongerenwerkers programmeren wekelijks een programma voor de jongeren op Instagram. Het programma bestaat uit een aantal verschillende onderdelen zoals bijvoorbeeld een kookprogramma, livesessies, filmprogramma, (online) games, muziek en sport. Hierin sluiten de jongerenwerkers aan op de leefwereld van de jongeren maar kunnen jongeren ook actief meedenken en meebeslissen over de programmering. Wat zou jij graag in ons programma terug zien?

Programma deze week

Deze week hebben we geen online programma, wel zullen we regelmatig live gaan en posts plaatsten op ons verhaal. Hou onze insta dus in de gaten!

Jaco Lemckert

Jaco Lemckert

Teamcoördinator Jongerenwerk Stel hier uw vraag