Zoek binnen Vitis Welzijn

We bieden (laagdrempelige) individuele begeleiding aan jongeren die vragen, problemen of zorgen hebben over één of meerdere leefgebieden: thuissituatie, onderwijs, werk & bijbaan, gezondheid, vrijetijd, financiën of politie en justitie.

Individuele (laagdrempelige) begeleiding

Vaak vinden jongeren het niet makkelijk om hulp te vragen maar tegelijkertijd zoeken ze wel contact met de jongerenwerker en vragen ze om aandacht. Daarom luisteren we goed naar wat ze nodig hebben. Naast dat jongeren met ons contact leggen, krijgen we de (hulp)vraag ook van ouders of netwerkpartners.

De dorpskern waar de jongere woont is leidend voor welke jongerenwerker aan deze jongere gekoppeld wordt en het eerste gesprek aan gaat. Het is voor de jongerenwerker vooral belangrijk om de actuele situatie duidelijk en compleet in beeld te krijgen. Daarnaast is het van groot belang om te weten of de individuele jongere ook intrinsiek gemotiveerd is om het gesprek aan te gaan en laagdrempelig begeleid wil worden. We praten niet over jongeren maar met jongeren. Vervolgens maakt de jongerenwerker een analyse van de vragen/problemen of zorgen op de leefgebieden en stelt hiervoor samen met de jongere een plan van aanpak op. Wat kan de jongere hierin zelf doen? Of welke hulpverlening is hiervoor nodig? 

De juiste netwerkpartners worden hierbij betrokken en de jongerenwerker maakt afspraken over de onderlinge samenwerking. Ook wordt er bepaald wanneer het traject is afgerond en welke vervolgstappen er dan nodig zijn. Het doel met individuele begeleiding is om jongeren een stap verder te helpen in het leefgebied waar ze vragen, problemen of zorgen over hebben.  

Alle jongerenwerkers