Zoek binnen Vitis Welzijn

We hebben de krachten gebundeld samen met gemeente Westland, Patijnenburg en het Sociaal Kern Team. Via deze Ketensamenwerking kunnen wij de Westlandse burger nog beter ondersteunen.

We hebben de krachten gebundeld samen met gemeente Westland, Patijnenburg en het Sociaal Kern Team. Via deze Ketensamenwerking kunnen wij de Westlandse burger nog beter ondersteunen.

Samen staan wij sterker om vragen van de inwoners op het gebied van zorg of welzijn te beantwoorden. We delen de gezamenlijke visie dat iedereen in de samenleving mee kan doen. In 2019 hebben de vier organisaties tijdens verschillende netwerkbijeenkomsten veel kennis over elkaars vakgebied uitgewisseld.

De dienstverlening van de organisaties met elkaar verbinden, betekent dat de vraag van de inwoner centraal staat waarbij we met elkaar zoeken naar een integrale oplossing en er ruimte is voor maatwerk. Ketensamenwerking versterkt de samenwerking.

De vervolgstappen zijn verdieping en nog meer samenwerken met andere partijen die in het sociaal domein werkzaam zijn.