Zoek binnen Vitis Welzijn

Gemeente Westland spreekt haar waardering naar de mantelzorgers van Westland uit met de mantelzorgwaardering. Dit is een financieel extraatje van € 100,- voor alle mantelzorgers die in Westland voor iemand zorgen. U kunt als mantelzorger de mantelzorgwaardering zelf via deze site aanvragen. Dit kunt u het hele kalenderjaar doen en dient u elk jaar opnieuw aan te vragen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvangt u binnen vier maanden na uw aanvraag € 100,-op uw rekening. Lees eerst de voorwaarden op deze pagina, voordat u de mantelzorgwaardering aanvraagt.

Aanvraag Mantelzorgwaardering

Uw gegevens 

Vul hier je voorletters in

Vul hier je naam in

Vul hier je adres in

Vul hier je woonplaats in

Vul hier je postcode in

Vul hier je geboortedatum in

Vul hier je telefoonnummer in

Ongeldige invoer

Vul uw IBAN in

Gegevens van de zorgvrager (degene voor wie u zorgt)

Vul hier je voorletters in

Vul hier je naam in

Vul hier je geboortedatum in

Vul hier je adres in

Vul hier je postcode in

Vul hier je woonplaats in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Algemene voorwaarden 

  • De aanvrager verleent meer dan 3 aaneengesloten maanden (langdurig) en meer dan 8 uur per week (intensief) mantelzorg aan iemand die woonachtig is in Westland.
  • Vitis Welzijn gebruikt de gegevens van de aanvrager voor registratie als mantelzorger.
  • De gemeente gebruikt de gegevens van de zorgvrager voor toetsing en gebruikt het IBAN-nummer van de aanvrager voor uitbetaling.
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer