Wij passen onze dienstverlening in deze tijden continu aan! Hoe? Klik hier.
Zoek binnen Vitis Welzijn

Vanaf 1 juli zijn alle wijkcentra in Westland weer open met een heel beperkt activiteitenaanbod.  De ervaringen die we bij deze activiteiten  op doen, gebruiken we bij de uitbreiding van de  activiteiten per 1 september.

Activiteiten in wijkcentra

De criteria voor activiteiten die in de wijkcentra opgestart kunnen worden, zijn onder andere het maximaal aantal bezoekers dat is toegestaan in verband met 1,5 meter afstand houden; dat de activiteit geen noodzakelijke verplaatsing van de bezoekers met zich mee brengt (bezoekers kunnen gedurende de gehele activiteit zoveel mogelijk op dezelfde stoel blijven zitten); dat de activiteit geen gebruik maakt van attributen die van hand tot hand gaan en tussentijds moeilijk schoon te maken zijn (zoals bijvoorbeeld speelkaarten bij het klaverjassen en bridgen).

Bewegingsactiviteiten, zoals yoga, meer bewegen voor ouderen, country linedansen, koersbal worden in de wijkcentra nog niet toegestaan (op z'n vroegst vanaf september); bewegingsactiviteiten zijn in overleg met de coördinator van het wijkcentrum wel mogelijk in de buitenlucht, uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM. Dit besluit heeft te maken met het verhoogde risico van besmetting bij ouderen in combinatie met de ventilatie in onze wijkcentra.

Het biljarten is vanaf 15 juni in de drie genoemde wijkcentra mogelijk conform het door de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) opgestelde protocol 'Verantwoord biljarten'. Vanaf 1 juli wordt dit - onder voorbehoud van positieve ervaringen - uitgebreid naar de andere wijkcentra. Het protocol van de biljartbond wordt besproken met de besturen van de biljartclubs.

Goed om te weten, dat de keukens in de wijkcentra gesloten blijven voor het bereiden van maaltijden. Wij kunnen hier de 1,5 meter afstand niet garanderen. Dus helaas kunnen nog geen Open Eettafels en Buurtrestaurants Bij Mekaar in de wijkcentra plaatsvinden.

Strakke richtlijnen

Het wordt anders dan u voorheen gewend bent in de wijkcentra. We gaan met elkaar werken met strakke protocollen (zoals bezoekersprotocol, schoonmaakprotocol, hygiëneprotocol, huisregels maximale aantallen bezoekers) en elkaar daar ook strikt aan houden. Dat zal wennen zijn voor ons allemaal. Onze gezondheid staat bovenaan en alles wat we ondernemen, mag uw en onze gezondheid én van onze bezoekers niet in gevaar brengen. Deze verantwoordelijkheid nemen wij vanuit Vitis Welzijn zeer serieus en biedt ook geen enkele ruimte voor nalatigheid ten aanzien van landelijke richtlijnen die ons worden voorgeschreven.

Bekijk hieronder hoe de wijkcentra weer 'een beetje' open gaan. Met elkaar gaan we er weer iets moois van maken!