Zoek binnen Vitis Welzijn
Westlandse senioren genieten van een muzikale en nostalgische ontmoeting
Op werkbezoek bij Vitis Welzijn: Gewoon op z’n Westlands is best bijzonder
Pijlers van de samenleving: “Ik maak andere mensen, maar ook mijzelf blij”
Bianca is een Pijler van de Samenleving
Hulp bij invullen belastingaangifte 2019
WK Kerstboomwerpen!
FitCamp voor een gezonde leefstijl bij jongeren!
Ga in gesprek met maatschappelijke organisaties tijdens vrijwilligersmarkt
Nieuwe groep vrijwillige coaches aan de slag
Voorzitterswisseling raad van toezicht Vitis Welzijn
De allerbeste wensen!
Interessante cursus schrijven vacatureteksten voor werving vrijwilligers
Kerstboomwerpen
Wijzigingen Buurt Informatiepunten Maasdijk en Heenweg
Tafeltje Dekje stopt per 1 januari 2020
Rolbus verder onder de vlag van Platform Gehandicapten Westland