In verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, zijn er wijzigingen in onze beschikbaarheid en dienstverlening. Lees het hier
Zoek binnen Vitis Welzijn

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Mei 2019 is het vernieuwde protocol Meldcode van Vitis Welzijn vastgesteld.

Financieel eindverslag

De jaarrekening is een financieel eindverslag van onze stichting dat elk jaar opgesteld wordt. Het geeft in grote lijnen weer wat Vitis Welzijn het betreffende boekjaar gedaan heeft. Het geeft een overzichtelijk beeld van de financiële situatie van Vitis Welzijn.

Jaarrekening van 2018 (PDF)

Jaarrekening van 2017 (PDF)

Jaarrekening van 2016 (PDF)

Jaarrekening van 2015 (PDF)

 

Liesbeth Koornneef

Liesbeth Koornneef

Directeur / bestuurder Stel hier uw vraag