Zoek binnen Vitis Welzijn

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. In februari 2022 is het vernieuwde protocol Meldcode van Vitis Welzijn aangepast en vastgesteld.

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Februari 2022 is het vernieuwde protocol Meldcode van Vitis Welzijn aangepast en vastgesteld.

Wij vinden het belangrijk dat Vitis-vrijwilligers op de hoogte zijn van het protocol Meldcode, dat van toepassing is op mensen die ondersteund worden vanuit Vitis Welzijn. Een belangrijke stap hierin is om signalen te bespreken met uw coördinator of contactpersoon binnen Vitis. 

Het aangepaste protocol vindt u hier.

Liesbeth Koornneef

Liesbeth Koornneef

Directeur-bestuurder Stel hier uw vraag