Zoek binnen Vitis Welzijn

Vitis Welzijn heeft ruim 1.000 vrijwilligers. Deze vrijwilligers willen wij graag mee laten praten over een aantal zaken die spelen bij Vitis Welzijn. Daarom is er een vrijwilligersraad.

Daarom is er een vrijwilligersraad!

Iedereen die een vrijwilligerscontract heeft met Vitis Welzijn kan lid worden van de vrijwilligersraad. Vitis Welzijn wil wel proberen een zo gemêleerd mogelijk beeld te krijgen, dus proberen we uit een aantal gelederen één vrijwilliger te vinden. 

Wat doet de vrijwilligersraad

De vrijwilligersraad heeft het recht - gevraagd en ongevraagd - directie en bestuur van Vitis Welzijn te adviseren in aangelegenheden die de vrijwilligers binnen Vitis Welzijn betreft.

De vrijwilligersraad draagt zorg voor de informatie aan de vrijwilligers binnen Vitis Welzijn. Zij vervullen een klankbord- en signaalfunctie ten behoeve van de vrijwilligers binnen Vitis Welzijn.

Het levert een bijdrage aan de handhaving dan wel verbetering van de positie èn de erkenning van de plaats van vrijwilligers binnen Vitis Welzijn.

Vrijwilligersraad Vitis Welzijn

  • Hans van der Hoeven (voorzitter)
  • Edith Brederode (secretaris)
  • Jannie van Geest
  • Rob Henskens
  • Andzelica Horvath
  • Judith Olsthoorn
  • Carla Groenewegen

De leden van de Vrij­willigersraad worden benoemd door de directeur van Vitis Welzijn. Leden van de Vrijwilligersraad worden benoemd voor een zit­tingsperiode van vier jaren, met een maximum van twee zittingstermijnen.

Liesbeth Koornneef

Liesbeth Koornneef

Directeur-bestuurder Stel hier uw vraag