Wij passen onze dienstverlening in deze tijden continu aan! Hoe? Klik hier.
Zoek binnen Vitis Welzijn

Verschillende stichtingen voor welzijn hebben gezamenlijk een klachtencommissie en klachtenregeling ingesteld. Onafhankelijk en objectief.

Regionale klachtencommissie

Alles naar wens? Of toch niet helemaal?

Natuurlijk doen alle medewerkers en alle vrijwilligers van Vitis Welzijn hun uiterste best om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent, over een medewerker of vrijwilliger, over een activiteit in een wijkcentrum, een welzijnsdienst of over iets anders. Bent u zo ontevreden dat u een klacht wilt indienen, volg dan onderstaande stappen.

Stap 1: Praat erover

De belangrijkste stap is dat u uw klacht laat horen aan degene die binnen Vitis Welzijn verantwoordelijk is voor waar uw klacht betrekking op heeft. Doe dit mondeling of schriftelijk. Als u vindt dat uw klacht niet netjes wordt afgehandeld of als u niet tevreden bent met het antwoord, neem dan de volgende stap.

Stap 2: Naar de bestuurder

Mocht u niet tevreden zijn met de reactie van Vitis Welzijn dan kunt u een klacht indienen – schriftelijk! – bij de bestuurder. Als u klacht juist het bestuur betreft, kunt u zich wenden tot de Toezichthouders van Vitis Welzijn. U ontvangt binnen twee weken een reactie.

Stap 3: Naar de klachtencommissie

U kunt een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie als u binnen twee weken geen reactie hebt ontvangen van de bestuurder/toezichthouders van Vitis Welzijn. Of als u vindt dat de bestuurder/toezichthouders uw klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld. Gebruik hiervoor het formulier regionale klachtencommissie.

Stap 4: … en verder

De klachtencommissie bevestigt binnen twee weken de ontvangst van uw klacht en geeft aan hoe de verdere procedure verloopt. Vitis Welzijn krijgt nog een keer de gelegenheid op uw klacht te reageren en er kan een zitting komen waarin de verschillende partijen hun verhaal doen. De klachtencommissie zal proberen het geschil door bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet dan brengt de klachtencommissie binnen acht weken advies uit aan de Raad van Toezicht van Vitis Welzijn. De Raad van Toezicht moet u vervolgens binnen een maand laten weten hoe ze dit advies honoreren.

Liesbeth Koornneef

Liesbeth Koornneef

Directeur / bestuurder Stel hier uw vraag