Zoek binnen Vitis Welzijn

Mocht u een klacht hebben, kunt u die uiteraard kenbaar maken. Lees hier hoe.

Klachtenreglement

Alles naar wens? Of toch niet helemaal?

Natuurlijk doen alle medewerkers en alle vrijwilligers van Vitis Welzijn hun uiterste best om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent, over een medewerker of vrijwilliger, over een activiteit in een wijkcentrum, een welzijnsdienst of over iets anders. Bent u zo ontevreden dat u een klacht wilt indienen, volg dan onderstaande stappen.

Stap 1: Praat erover

De belangrijkste stap is dat u uw klacht laat horen aan degene die binnen Vitis Welzijn verantwoordelijk is voor waar uw klacht betrekking op heeft. Doe dit mondeling of schriftelijk. Als u vindt dat uw klacht niet netjes wordt afgehandeld of als u niet tevreden bent met het antwoord, neem dan de volgende stap.

Stap 2: Naar de bestuurder

Mocht u niet tevreden zijn met de reactie van Vitis Welzijn dan kunt u een klacht indienen – schriftelijk! – bij de bestuurder. Als uw klacht juist het bestuur betreft, kunt u zich wenden tot de Toezichthouders van Vitis Welzijn. U ontvangt binnen twee weken een reactie.

Liesbeth Koornneef

Liesbeth Koornneef

Directeur-bestuurder Stel hier uw vraag