Zoek binnen Vitis Welzijn

Voor een stichting is het belangrijk om een ANBI status van de Belastingdienst te hebben. Voor sponsoren en donateurs is het prettig om te weten dat een schenking aan een Goed Doel met een ANBI status, aftrekbaar is van de belasting.

Vitis Welzijn heeft de ANBI status. Dat betekent dat Vitis Welzijn een Algemeen Nut Beogende Instelling is en voldoet aan alle voorwaarden die de Belastingdienst hiervoor stelt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door de websites van de Belastingdienst of ANBI.

ANBI gegevens:

Stichting Vitis Welzijn 

RSIN/fiscaal nummer
815331861

Contactgegevens:
Verdilaan 88
2681 KP Monster
0174 - 630358 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Omschrijving van de doelstelling (vanuit de statuten)

De stichting heeft ten doel: zich in te zetten voor een vitale samenleving in regio Westland, gekenmerkt door participatie, ontmoeting en zorg voor elkaar en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het ondersteunen van kwetsbare burgers, zodat zij voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen aan de samenleving;
  • het stimuleren van mensen om te participeren, elkaar te ont,oeten in om te zien naar elkaar, en
  • organisaties en mensen die op zoek zijn naar hulp, danwel hulp aanbieden, met elkaar te verbinden.

De stichting biedt daartoe dienstverlening, bestaande uit informatie en advies, welzijnsdiensten en welzijnsactiviteiten en uiteenlopende voorzieningen voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijk stagevragers en -aanbieders. De stichting zal adequaat inspelen op wensen en eisen in de meest ruime zin welke in de toekomst in de samenleving ten aanzien van haar doelstelling zullen ontstaan. De stichting heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen belang.
De doelgroep van de stichting bestaat uit de inwoners van de gemeente Westland en voorts van die plaatsen en gemeenten die door de directie na overleg met, en goedkeuring van, de Raad van Toezicht worden bepaald. Het werkgebied voor haar doelstelling omvat het grondgebied van de gehele gemeente Westland en voorts van die plaatsen en gemeenten die door de directie na overleg met, en goedkeuring van, de Raad van Toezicht worden bepaald.

Bestuurssamenstelling

Directeur-bestuurder: mevrouw L. (Liesbeth) Koornneef

Beloninsgbeleid van werknemers en bestuurders, verslag van de uitgeoefende activiteiten van het afgelopen kalenderjaar en financiële verantwoording

Deze kunt u vinden in het Financieel Jaarverslag van Vitis.
De medewerkers vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.
De leden van de Raad van Toezicht krijgen een vrijwilligersvergoeding.

 

Publicatieplicht ANBI

Elke algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet de gegevens sinds 1 januari 2021 ook publiceren via het door de belastingdienst ontwikkelde standaardformulier. Deze treft u hier: formulier ANBI publicatieplicht Vitis Welzijn

Liesbeth Koornneef

Liesbeth Koornneef

Directeur-bestuurder Stel hier uw vraag