Zoek binnen Vitis Welzijn

De raad van toezicht van de Westlandse welzijnsorganisatie Vitis Welzijn heeft per 1 januari 2020 een nieuwe voorzitter. Marrit van Baalen is per die datum Lars Boellaard opgevolgd, die aftreedt omdat zijn statutaire zittingstermijn afloopt.

Boellaard was sinds 2012 voorzitter. Marrit van Baalen is sinds 2016 lid van de raad van toezicht. Zij is in het dagelijks leven consultant bij een landelijk adviesbureau.

Terugkijkend op de afgelopen periode constateert de aftredend voorzitter dat een belangrijke verandering de wijze van besturen bij Vitis is geweest. “We zijn gegroeid van een organisatie met een bestuursmodel naar een model met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht”, aldus Boellaard. “Die verandering was nodig om te komen tot een professionelere en slagvaardiger organisatie. Dat maakte het mogelijk om in de achterliggende jaren veel nieuwe diensten aan te bieden.”

Marrit van Baalen kijkt met veel verwachting uit naar haar voorzitterschap: “Vitis Welzijn is een innovatieve welzijnsinstelling met ruim 1.200 vrijwilligers. Samen met de andere leden van de raad van toezicht en directeur-bestuurder Liesbeth Koornneef willen we dat verder ontwikkelen. Daar heb ik alle vertrouwen in.”