Zoek binnen Vitis Welzijn

Zoals bekend worden de Corona-maatregelen weer aangescherpt. Ook Vitis Welzijn past haar toegangsbeleid daarom iets aan. 

Zoals bekend worden de Corona-maatregelen weer aangescherpt. Ook Vitis Welzijn past haar toegangsbeleid daarom iets aan. 

Vanaf zaterdag 6 november is op al onze wijkcentra en Buurt Informatiepunten, een mondkapjes verplicht.

Verder geldt: hou zo veel mogelijk 1,5 meter afstand en pas de inmiddels bekende hygieneregels als handen wassen en ventileren toe.

Wij adviseren u om regelmatig onze website te bezoeken, voor de laatste stand van zaken.