Zoek binnen Vitis Welzijn

Meer dan 400 nieuwe woonoplossingen voor senioren

De gemeente Westland heeft met in totaal negen woon- en zorgorganisaties de handen ineen geslagen om de druk op de ouderenzorg te verlagen. Vitis Welzijn is één van de ondertekenaars van het convenant.

Deze krachtenbundeling moet ervoor zorgen dat er nieuwe woonoplossingen komen voor senioren. Hiermee wordt ingespeeld op de wens van Westlanders om zo lang mogelijk fijn en gezond thuis te kunnen wonen.

Wethouder Rombout: "Nederland vergrijst, dit is ook zichtbaar in Westland. De druk op de ouderenzorg neemt toe. We moeten samen gaan kijken naar nieuwe passende woonvormen en een goede leefomgeving." 

De plannen binnen deze samenwerking gaan over het uitbreiden van woonzorgplekken en het realiseren van nieuwe woonoplossingen in bestaande woningen. Er komen 80 extra verpleeghuisbedden en 430 nieuwe woonoplossingen.