Zoek binnen Vitis Welzijn

Warme wintermaanden voor iedereen

 
De overheid helpt om de gestegen kosten voor energie te betalen. Daarvoor krijgen alle Nederlandse huishoudens in november én december van dit jaar 190 euro. De huishoudens die het daar toch niet mee redden kunnen een beroep doen op Westland geeft Warmte om in aanmerking te komen voor een uitkering van minimaal 150 euro.
 
Wie de steun van de overheid niet nodig heeft, kan het bedrag storten op de rekening van Westland geeft Warmte (NL30 RABO 189 3447 76; t.n.v. Stichting Voor elkaar Westland o.v.v. Westland geeft Warmte). De stichting zorgt dat het geld bij de juiste huishoudens terecht komt. Zie voor meer informatie: westlandgeeftwarmte.nl