Zoek binnen Vitis Welzijn

Stichting VTV, Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vorming, biedt mensen met een beperking diverse vormen van vrijetijdsactiviteiten in de regio Delft.

'Doe jij al mee?' 

 
VTV maakt, door de inzet van vrijwilligers, meedoen mogelijk voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. VTV Delft is actief met drie diensten: Beweegcoach, Thuismaatjes en Groepsactiviteiten. 

Klik hier voor de flyer "Doe jij al mee?".

Wil je meer informatie? Of wil je je aanmelden? Klik hier voor de website.