Zoek binnen Vitis Welzijn

'Goed Wonen maakt gelukkig', zo luidde de slogan van de vierde editie van het PLUStival. Het event werd zaterdag 17 september gehouden op initiatief van de Seniorenraad Westland. 

 

Vierde PLUStival in teken van 'Goed Wonen'

'Goed Wonen maakt gelukkig', zo luidde de slogan van de vierde editie van het PLUStival. Het event werd zaterdag 17 september gehouden op initiatief van de Seniorenraad Westland. 

In De Kiem in 's-Gravenzande deelde Hermien Miltenburg, ambassadrice van de Landelijke Vereniging Groepswonen Ouderen, haar kennis en ervaringen. Architect Jan van Leeuwen sprak over de essentie van bouwen en wonen. De Westlandse energiecoaches gaven de bezoekers desgevraagd advies. En Terry van der Heide, directeur van het centrum Groepswonen, en Jan van Marinus, ambtenaar bij de gemeente Westland, praatten de aanwezigen bij over het groepswonen door ouderen. Ook de wooncoaches van Vitis Welzijn waren aanwezig. Naast de genoemde sprekers was er een markt waar  de Westlandse senior informatie kon inwinnen. Onder andere vervoersdienst De Plusbus, Inloophuis Carma, Platform Gehandicapten Westland en Bibliotheek Westland gaven acte de présence.