Zoek binnen Vitis Welzijn

Elke maand werkt het jongerenwerk met een thema

Elke maand werk het jongerenwerk met themamaanden.

Deze maanden zijn gebaseerd op onderwerpen die het hele jaar rond spelen voor jongeren, maar in die maand vaak net iets meer. Met oog op de feestweken en het festivalseizoen, richt het jongerenwerk zich deze maand daarom extra op het thema alcohol en drugs.

Donderdag 14 juli was dit het onderwerp tijdens het wekelijkse radiopraatje met de WOS. Luister hier de uitzending. 

Concreet betekent dat dat wij zelf extra informatie aan jongeren geven over het onderwerp. Dat doen we op straat, op onze website jongerenwerkwestland.nl maar ook op zowel onze individuele als algemene insta. De kracht van het jongerenwerk is dat we in gesprek gaan met jongeren. Dat betekent dat we niet meteen met een wijzend en afkeurend vingertje gaan staan als ze vertellen over hun ervaringen of behoeftes, maar juist in gesprek gaan over die ervaringen en behoeftes. Op verschillende manieren streven we ernaar om jongeren bewust te maken van de risico’s die zij lopen bij bepaald gebruik, maar vooral ook hoe je deze risico’s kunt beperken.

Op de website vinden jongeren (maar ook hun ouders) informatie over verschillende soorten drugs en alcohol. Ze kunnen vinden wanneer ze te ver gaan met alcohol en wat ze dan moeten doen. Ook staat op de website, informatie over het testen van drugs, om gebruik van extra riskant en soms zelfs levensgevaarlijke drugs te voorkomen. Ook kun je verschillende zelftesten doen om in kaart te brengen in hoeverre jouw gebruik problematisch is. Mocht daar uitkomen dat dit het geval is, vind je ook allerlei informatie, tips en tricks om hiermee aan de slag te gaan. 

Uiteraard kunnen jongeren ook hun zorgen (over zowel zichzelf als vrienden of ouders), met de jongerenwerkers bespreken. Dat kan op straat, via whatsapp, maar ook via Instagram.
Mocht je als ouder ook vragen hebben, kijk dan op onze website of ga naar onze insta: jongerenwerk_westland.

 

 

 

Jaco Lemckert

Jaco Lemckert

Teamcoördinator Jongerenwerk Stel hier uw vraag