Zoek binnen Vitis Welzijn

'Geslaagde bijeenkomst met een geïnteresseerd publiek' 

Vitis Welzijn mocht zich woensdag 26 april verheugen op de komst van 35 Westlandse Probus-leden. Zij verzamelden zich op het kantoor in Monster voor het bijwonen van een informatieve bijeenkomst.

Liesbeth Koornneef, directeur-bestuurder van Vitis Welzijn, heette de aanwezigen welkom en vertelde onder andere over de verschillende doelgroepen die de organisatie dient. Vervolgens was het woord aan sociaal makelaar Aad van der Valk . Hij maakte de Probus-leden deelgenoot van het aanbod van Vitis voor bedrijven, zoals een aanpak die werkgevers helpt bij het vroegtijdig signaleren en ondersteunen van medewerkers met geldzorgen. “Het was een geslaagde bijeenkomst met een zeer geïnteresseerd publiek”, aldus Aad.

Probus is een samentrekking van ’professionals’ en ‘business’. De club wil saamhorigheid en vriendschap bevorderen tussen postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond. Bindende elementen zijn onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning.

Dinsdag 16 mei ontvangt Vitis Welzijn Probusclub Vrouwen Westland