Zoek binnen Vitis Welzijn

Op dinsdagmiddag en donderdagochtend

Met ingang van 2 november gaan het Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft voor Elkaar en Vitis Welzijn van start met een inloopspreekuur Welzijn in het ziekenhuis. Dit spreekuur is voor patiënten en naasten die (psycho)sociale ondersteuning kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat zij overbelast worden als mantelzorger, eenzaam zijn of kampen met financiële problemen. Op het spreekuur kunnen mensen zonder afspraak en op een laagdrempelige manier terecht voor een gesprek of steuntje in de rug. 

Carina Hilders, voorzitter Raad van Bestuur van Reinier de Graaf: “Onze zorgprofessionals richten zich dagelijks op de beste medische zorg, maar we zien tijdens de behandeling steeds vaker problemen in het sociale domein naar voren komen. Dit soort problematiek heeft ook invloed op de gezondheid van patiënten en vergroot de kans dat zij later weer zorg nodig hebben. Dat willen wij met elkaar voorkomen. Op het inloopspreekuur Welzijn kunnen juist die mensen in ons ziekenhuis terecht bij de adviseurs van Delft voor Elkaar en Vitis Welzijn. Zo willen we gezamenlijk de gezondheid en het welzijn van patiënten in alle levensfasen verbeteren, wat naadloos aansluit op levensloopgeneeskunde en de visie van Reinier de Graaf.”
 
Gezonder
Voor onze zorgmedewerkers was het vaak moeilijk om patiënten met (psycho)sociale problemen snel verder te helpen. Karin den Hertog, verpleegkundig specialist Geriatrie, legt uit: “Dit kostte ons meestal veel tijd, bijvoorbeeld door het rondbellen en uitzoeken bij welke organisatie een vraag het beste past.” Onder oudere patiënten, waar Karin op haar afdeling mee werkt, speelt vaak onderliggende problematiek. “Er heerst vooral onder deze groep veel eenzaamheid, wat weer kan lijden tot somberheidsklachten. Maar ook rouw na een overleden partner speelt hier vaak een rol. Patiënten zeggen ons wel eens: ‘Praten helpt beter dan pillen’. Daarom ben ik blij dat we hen nu kunnen wijzen op het inloopspreekuur, waar welzijnsadviseurs hen actief kunnen adviseren  over de juist stappen. Welzijn maakt gezonder!” 
 
Open spreekuur
Het inloopspreekuur Welzijn is iedere dinsdagmiddag en donderdagochtend geopend en bij de ingang van de Huisartsenpost Delft (HAP) in Reinier de Graaf. Het spreekuur start als een pilot van zes maanden en is in het ziekenhuis vooral gericht op patiënten en hun naasten. Ook mensen van buiten het ziekenhuis kunnen langskomen bij de welzijnsadviseurs van Delft voor Elkaar en Vitis Welzijn op het spreekuur. Het maken van een afspraak is niet nodig. Kijk voor meer informatie op: Reinier de Graaf