Zoek binnen Vitis Welzijn

Het jongerenwerk kreeg veel signalen over de behoefte voor meiden specifiek aanbod

Het jongerenwerk kreeg veel signalen over de behoefte voor meiden specifiek aanbod: meidenwerk.

Er waren ouders, andere organisaties, maar vooral ook meiden zelf die aangaven dat ze graag meer aandacht wilden voor hun en hun ontwikkeling. 

De jongerenwerkers van Vitis Welzijn organiseren sinds kort een meidenavond in Wateringen en een meidenmiddag in Naaldwijk. Ieder meisje is verschillend, maar in principe ben je van 13 tot 18 jaar sowieso van harte welkom! We ondernemen verschillende activiteiten, de ene keer komt er iemand langs die heel veel weet over een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld voedsel, zelfvertrouwen of weerbaarheid), de andere keer gaan we cupcakes versieren, naar het park omdat het zulk lekker weer is en soms gaan we gezellig spelletjes doen.
De jongerenwerkers van Vitis Welzijn zijn er om meiden te ondersteunen bij hun identiteitsontwikkeling en zelfversterking. Uiteraard ook om een gezellige middag te hebben, denk aan spelletjes doen.

Zie ook de website van de jongerenwerkers.