Zoek binnen Vitis Welzijn

 ‘Gedeelde Oogst, Verbonden Verhalen’

De tentoonstelling ‘Gedeelde Oogst, Verbonden Verhalen: traditie, rituelen en migratie in de Westlandse tuinbouw’ van Carolien Lubberhuizen (Europees onderzoeksproject ReROOT) werpt een unieke blik op arbeidsmigranten in Westland en het erfgoed dat zij maken door hun bijdrage in de kassen.

Afgelopen zondag vond de feestelijke opening van deze expositie plaats in Hof van Heden. De tentoonstelling is nog deze hele week te zien in het wijkcentrum, gevestigd aan de Dijkweg 20 in Naaldwijk. Daarna strijkt de tentoonstelling neer in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk, ter gelegenheid van de Week van de Ontmoeting.