Zoek binnen Vitis Welzijn

Zondag 10 september feestelijke opening 

Jaarlijks werken duizenden arbeidsmigranten in de Westlandse kassen. Op internationale werknemers die hier aan de slag gaan en wonen, komt vaak veel af. Een unieke tentoonstelling in wijkcentrum Hof van Heden toont vanaf 10 september de meestal onzichtbare realiteiten van hun migratie. Tegelijkertijd werpt de expositie een blik op tuinbouwrituelen.
 
Hoe vinden arbeidsmigranten hun weg in Westland? Deze vraag legde de basis voor de expositie, die Carolien Lubberhuizen (Universiteit Utrecht en KU Leuven) organiseert, met medewerking van Petra Prinsova, sociaal makelaar van Vitis Welzijn voor de kern Naaldwijk. De tentoonstelling is gevormd door en met de mensen die Lubberhuizen tegenkwam tijdens het veldwerk dat zij verrichtte binnen het Europese onderzoeksproject ReROOT.
 
Twee maanden lang leefde Lubberhuizen het leven zoals veel nieuwkomers dat doen: handen uit de mouwen steken in de kas, moe thuiskomen in het arbeidsmigrantenhotel, eten, drinken, bellen met het thuisfront, naar bed gaan en weer opstaan.
De Utrechtse besloot niet alleen om mee te helpen met de tomatenoogst in Westland, ze ging ook aan de slag in de fruitteelt in België. Daarnaast bezocht ze plattelandsgemeenschappen in Roemenië en Moldavië. Ze ging langs bij verschillende bedrijven die de rekrutering van arbeidsmigranten in Nederland faciliteren.
 
Internationale werknemers die naar ons land komen, nemen bepaalde sociale gebruiken mee. Maar maken hier ook erfgoed door hun bijdrage in de agrarische sector. Dit wordt belicht in de tentoonstelling ‘Gedeelde Oogst, Verbonden Verhalen’: traditie, rituelen en migratie in de Westlandse tuinbouw’, die zondag 10 september om 15.00 uur in Naaldwijk gelanceerd wordt.
Via de tentoonstelling hoopt Lubberhuizen een brug te slaan tussen migranten en de mensen die al lang(er) in Westland wonen. De opening wordt opgeluisterd door volksmuziek en hapjes en wijn uit diverse landen.
 
De expositie blijft na de opening een week hangen in het wijkcentrum, gevestigd aan de Dijkweg 20 in Naaldwijk. Daarna strijkt de tentoonstelling neer in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk, ter gelegenheid van de Week van de Ontmoeting.