Zoek binnen Vitis Welzijn

In de zomerperiode ervaren veel ouderen eenzame momenten. Om het proces van vereenzamen tegen te gaan vragen we uw aandacht voor het organiseren van recreatieve activiteiten voor deze groep.

Sociale eenzaamheid neemt toe bij ouder worden 

De kans op eenzaamheid neemt bij het ouder worden toe. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid (minder contact hebben met mensen dan gewenst). Ook in onze gemeente kennen we hoge eenzaamheidspercentages. Volgens de Seniorenraad en Ouderenbonden is de zomer een lange eenzame periode voor thuiswonende senioren. Vele mensen gaan op vakantie en activiteiten worden vaak stop gezet. Juist in deze periode vragen we daarom aandacht voor deze groep.   

Organiseer een activiteit en vraag budget aan 
Draagt u als particulier of organisatie senioren een warm hart toe? Vanaf nu wordt het nog gemakkelijker om de handen uit de mouwen te steken en concreet actie te ondernemen. Via het activiteitenbudget dat beschikbaar is gesteld door de gemeente kunt u gebruik maken van financiële ondersteuning. Hiermee kunt u deze zomer leuke activiteiten organiseren om senioren elkaar te laten ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan een wandeling met koffie en gebak of een creatieve workshop. 

Activiteit organiseren zonder Activiteitenbudget?  
Maakt u geen gebruik van het activiteitenbudget maar organiseert u wel een activiteit? Maak uw activiteit kenbaar via Westland ontmoet: 

Ook als oudere kunt u iets doen 
Heeft u als oudere juist een groot sociaal netwerk? Ook dan vragen we uw aandacht om oog te hebben voor thuiswonende senioren om u heen die mogelijk eenzaamheid ervaren. Wij dagen u dan ook uit om in uw omgeving anderen uit te nodigen deel te nemen aan activiteiten. Daadwerkelijk deelnemen kan als individu soms een grote stap zijn. Juist een gesprekje met een deelnemer kan net dat extra zetje geven.  

 

Zomer- en zondagprogrammering is onderdeel van de WIE-campagne tegen eenzaamheid in het Westland. Het budget is vanuit de gemeente Westland beschikbaar gesteld.