Zoek binnen Vitis Welzijn

'Mensen met dementie zijn veel meer dan hun aandoening'

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. 'Samen aan tafel' is het gekozen jaarthema, dat het belang van sociale verbinding en waardevolle momenten benadrukt. In Westland worden rond deze dag open koffietafels gehouden voor een laagdrempelig gesprek over geheugenklachten.

“Op Wereld Alzheimer Dag (WAD) wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de ziekte van Alzheimer en de impact hiervan op de persoon zelf en zijn naasten, met als doel de wereld dementie-vriendelijker te maken”, vertelt Krista van den Berg van Vitis Welzijn. Samen met collega’s van Careyn en Pieter van Foreest heeft zij het programma voor de lokale editie samengesteld. “Er is die week veel aandacht voor ontmoeting en goede gesprekken. Zo is er gelegenheid om onder het genot van een ‘bakkie’ met Sandra Torn, casemanager dementie, te praten over geheugenklachten. Dat kan op 18 september in De Kastanjehof in Kwintsheul (aanvang: 10.00 uur) en op 21 september in De Backerhof in Poeldijk (aanvang: 10.00 uur). Die dag kunnen mensen ook in gesprek met Jet de Wit, programmacoördinator van Ontmoetingscentrum Zorgtuinderij, in De Ark in Wateringen (aanvang: 10.30 uur).”
 
Dementie
Alzheimer is één van de vele vormen van dementie. “Dementie is de paraplu waaronder meer dan vijftig hersenziektes vallen, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De verschijnselen en het beloop uiten zich allemaal weer anders.”
 
In Westland wonen momenteel ongeveer 1900 mensen met een officiële diagnose dementie. De verwachting is dat door de vergrijzing dit aantal in 2040 is toegenomen tot 4100 mensen met dementie. “Je kunt dus wel stellen dat dementie ons allemaal raakt, direct of indirect”, aldus Krista van den Berg, die bij Vitis Welzijn coördinator Dementie & Maatjes is. “Wat veel mensen zich niet realiseren is dat het merendeel van de mensen met dementie thuiswonend is en dus niet in een verpleeghuis verblijft”, vervolgt ze. “Juist het organiseren van een dementievriendelijke samenleving is daarom heel belangrijk, zoals activiteiten waaraan iedereen mee kan (blijven) doen!”
 
In een dementievriendelijke gemeente weten inwoners dementie te herkennen. “Bewustwording en vroegsignalering zijn van enorm belang. Dan kan zowel de persoon met dementie als de directe naasten vanaf het begin passend worden ondersteund. Vaak zijn de eerste signalen vergeetachtigheid, problemen met dagelijkse handelingen, vergissen met tijd en plaats, taalproblemen en veranderingen in gedrag en karakter.”
 
Krista van den Berg geeft aan dat het soms lang kan duren voordat mensen een diagnose krijgen. “Bijvoorbeeld doordat de verschijnselen verschillen met het ‘klassieke beeld’. Of klachten worden omzeilt uit schaamte.”
Het is dan ook hoog tijd dat het bestaande taboe op dementie verder doorbroken wordt. “De focus moet liggen op hoe mensen met dementie hun rol in de samenleving kunnen blijven vervullen. De kwaliteit van leven van mensen met dementie wordt niet alleen bepaald door de ziekte. Mensen met dementie zijn veel meer dan hun aandoening! Net als ieder mens willen ze waarde toevoegen.”