Zoek binnen Vitis Welzijn

Groepswerk zien we terug met bestaande jongerengroepen die op regelmatige basis samenkomen om samen te sporten, te koken, muziek te maken of lekker bij te praten. Of iets anders leuks, als ze een goed idee hebben.

Groepswerk van jongerenwerk

Bij de organisatie van al onze groepsactiviteiten geven we jongeren een actieve rol. We geven hen de kans om hun kwaliteiten te benutten en het vertrouwen om verantwoordelijkheid te dragen. Zo investeren ze in hun eigen talent, ontwikkeling én die van anderen. We werken samen met sport- en cultuurpartners om gezamenlijke events te organiseren. Ook maken we tijdens themabesprekingen, voorlichtingen en workshops onderwerpen als relaties en seksualiteit, omgaan met geld en middelengebruik bespreekbaar.

We spreken van groepswerk als er een groep van minimaal drie jongeren is. Deze nieuwe groepen ontstaan veelal vanuit de gesprekken met de jongeren op straat. Het uiteindelijke doel van het groepswerk is dat het bijdraagt aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van individuen en aan de ontwikkeling van de groep als geheel. Sinds 2022 hebben we ook een specifieke vorm van groepswerk; Meidenwerk.

Klik hier voor meer info over meidenwerk