Zoek binnen Vitis Welzijn

Jongerenwerk zet elke maand een thema centraal. Het thema van deze maand is:  Alcohol en drugs

Alle themamaanden van 2021

Praat je via Instagram met ons mee over deze thema's? 

Januari Gezondheid
Februari Verkiezingen
Maart Financiën
April Thuissituatie
Mei Werk & carrière
Juni Liefde & seksualiteit
Juli Alcohol & drugs
Augustus Vrije tijd & Talentontwikkeling
September Onderwijs
Oktober Eenzaamheid
November Verslavingsrisico's
December Jaarwisseling


Informatie en advies zien we als integraal onderdeel van het dagelijks contact met jongeren. Het is erop gericht dat jongeren toegang krijgen tot de informatie die voor hen van belang is. We hebben in samenwerking met onze netwerkpartners veel kennis in huis over de verschillende onderwerpen en thema’s waar jongeren in hun dagelijks leven mee te maken krijgen. In de gesprekken die wij met jongeren hebben, zowel offline als online kunnen we te pas en te onpas informatie en advies geven. Daarnaast kunnen jongeren ook specifiek over een bepaald onderwerp of thema bij ons terecht. Ook hier geldt dat wij samen met onze netwerkpartners vele antwoorden hebben op mogelijke vragen.

We werken met thema maanden om bepaalde onderwerpen binnen de doelgroep bespreekbaar te maken, ze hierover informatie en advies mee te geven en tegelijkertijd zinvolle informatie op te halen waardoor we onderwerpen of activiteiten nog beter aan kunnen laten sluiten bij de doelgroep.