Zoek binnen Vitis Welzijn

Karin Happée is coördinator sociaal makelaars 

Sociaal makelaars versterken de samenleving, weten wat er leeft en speelt. Samen met de bewoners zijn zij de oren en ogen van de buurt en ondersteunen initiatieven in de kernen. Ze weten de weg en werken veel samen, bijvoorbeeld met sport-en cultuurverenigingen en stimuleren iedereen om iets voor elkaar te betekenen. Wij nemen het niet over, we gaan voor samenwerking. Tussen inwoners, professionals en organisaties in de wijk.

Daarom ben ik sociaal makelaar

Iets mogen bijdragen aan het welzijn van mensen – door intensieve samenwerking met diverse organisaties - is mijn drijfveer en daar wil ik voor de volle 100% voor gaan. Als sociaal makelaar heb ik contacten met diverse sportverenigingen, scholen, maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties, kerken, ouderenbonden en culturele organisaties. Dankzij deze contacten kan ik partijen of individuen bij elkaar brengen zodat zij iets voor elkaar kunnen betekenen. Een belangrijke taak is om de participatie in de buurten te ondersteunen door het faciliteren en coördineren van initiatieven van burgers, verenigingen en organisaties én deze te verbinden met behoeftes op het gebied van welzijn van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Op deze manier mag ik bijdragen aan de zelfredzaamheid van bewoners. Oftewel: bruggen bouwen zodat iedereen mee kan doen in de Westlandse samenleving.

Alle sociaal makelaars

Wat maakt mijn kern zo bijzonder?

Heenweg is een prachtige dorp met een zeer sterke sociale cohesie. Er zijn veel mensen als vrijwilliger actief. Toch kunnen mensen soms net buiten de boot vallen, en juist voor die mensen wil je er ook zijn. Door alle krachten in Heenweg te benutten en met elkaar te verbinden, kunnen we er voor mensen zijn die dat zo hard nodig hebben. Daarom ben ik dankbaar dat ik de functie van sociaal makelaar in het bruisende Heenweg mag vervullen.

Meer over Vitis Welzijn in Heenweg

Ook interessant om te lezen