Zoek binnen Vitis Welzijn

Organiseer nu activiteiten voor senioren!

Help mee in de strijd tegen eenzaamheid onder senioren

Om eenzaamheid bij ouderen structureel tegen te gaan is er een Activiteitenbudget Zondagprogrammering voor senioren!  Heb jij, persoonlijk of met jouw organisatie of vereniging, een goed idee voor een activiteit voor senioren? Vraag dan snel budget aan.

Het budget is beschikbaar gesteld door de gemeente Westland en kan zowel aangevraagd worden als particuliere inwoner als organisatie in het Westland:

 • als particulier maximaal €100,-
 • als organisatie of stichting maximaal €250,-

Deelt u het succes?

Dus heeft u een leuk idee om te gaan knutselen, koken, varen of fietsen met ouderen? Vraag het activiteitenbudget aan en deel het succes. Hoe meer verhalen we kunnen verspreiden van leuke activiteiten hoe meer we laten zien hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan deze groep op de zondag. Daarom vragen we achteraf om een kleine verslaglegging en foto’s.

Voorwaarden Activiteitenbudget 2022 (aanvraagperiode verlengd tot 1 april 2023)

Om voor het activiteitenbudget in aanmerking te komen, moet uw aanvraag aan onderstaande voorwaarden voldoen. Vitis Welzijn hanteert voor de zondagprogrammering de hieronder beschreven criteria. Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen. ​

 • activiteit is gericht op thuiswonende ouderen (60+ jaar);
 • activiteit vindt in de gemeente Westland plaats;
 • activiteit heeft geen direct winstoogmerk;
 • activiteit vindt plaats op een zondag en/of in de zomerperiode (juni, juli, augustus), uiterlijk vòòr 1 september 2023;
 • arbeidskosten mogen niet verrekend worden in de vergoeding;
 • geen privé aangelegenheden, activiteit staat open voor iedereen;
 • de activiteit wordt opgenomen in de agenda van www.westlandontmoet.nl;
 • akkoord nadat begroting is toegekend door VitisWelzijn met een bevestigingsmail;
 • u dient achteraf de activiteit met bonnen te verantwoorden, hiervoor ontvangt u een verzoek per e-mail;
 • als de activiteit niet heeft plaats gevonden mag VitisWelzijn het uitgekeerde bedrag terug vorderen;
 • aanvragen actviteitenbudget voor de zondag en de zomerperiode is verlengd tot 1 april 2023.

Vraag direct het activiteitenbudget aan

 

WIE doet iets tegen eenzaamheid!

Bijna de helft van de Westlanders voelt zich weleens eenzaam. Om hier iets aan te doen is er de campagne WIE; Westlands Initiatief tegen Eenzaamheid. 

Meer aandacht voor eenzaamheid en wat je ertegen kunt doen is enorm belangrijk. Ook jij kunt als bedrijf, organisatie, (sport)vereniging jouw steentje bijdragen. Hoe? Hang een poster op, laat op sociale media zien dat jij je inzet. Misschien inspireer je mensen wel om een stapje te zetten op weg naar nieuwe ontmoetingen en vriendschappen. 

Help jij mee om de boodschap te verspreiden? 

Kijk op WIEwestland.nl en doe mee

Ook interessant om te lezen