Met ruim 1.100 vrijwilligers, betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionele en vrijwilligersorganisaties is Vitis Welzijn dichtbij. Door buurten te activeren en mensen aan te zetten om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar levert Vitis een concrete bijdrage aan het versterken van de sociale infrastructuur.  
Aan het begin van 2017 kijken wij terug én staan wij stil bij een aantal mooie activiteiten van Vitis Welzijn, van én voor iedereen! Kijkt u even met ons mee? 

 
Klik op bovenstaand beeld.