Met ruim 1.100 vrijwilligers, betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionele en vrijwilligersorganisaties is Vitis Welzijn dichtbij. Door buurten te activeren en mensen aan te zetten om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar levert Vitis een concrete bijdrage aan het versterken van de sociale infrastructuur.  

Vitis Welzijn zet zich dagelijks in voor een vitale samenleving.
 
Wij ondersteunen kwetsbare burgers, zodat zij voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen aan de samenleving.
Wij stimuleren mensen om te participeren, om elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar.
Wij verbinden mensen en organisaties met elkaar.
Wij zorgen dat mensen en organisaties die iets willen doen, en mensen en organisaties die iets nodig hebben, elkaar vinden.
Vitis Welzijn is betrouwbaar, optimistisch en betrokken;
wij gaan uit van de eigen kracht en mogelijkheden van mens en maatschappij.